top of page
Συμβουλευτική.png

Συνθετική
Συμβουλευτική

Συμβουλευτική είναι η τέχνη να βοηθάς ανθρώπους.

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αμερικάνικης Συμβουλευτικής εταιρείας (American Counseling Association),»Συμβουλευτική είναι η τέχνη να βοηθάς ανθρώπους.»

Η Συμβουλευτική έχει τις ρίζες της από Αίγυπτο μέχρι Αρχαία Ελλάδα και Κίνα.

Οι Σύμβουλοι είναι επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί (τουλάχιστον τριετής εκπαίδευση) να μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με τα άτομα που αναζητούν τη βοήθειά τους.

Ο Σύμβουλος δε δίνει «συμβουλές» παρόλο που ο όρος «συμβουλή» εμπεριέχεται .Ο ρόλος του είναι περισσότερο υποστηρικτός ,βοηθητικός και έμμεσα κατευθυντικός ,ώστε το άτομο να είναι σε θέση να ανακαλύψει μόνο του τις δικές του δυνάμεις και ικανότητες που ήδη έχει.

Το άτομο ζητά βοήθεια για προβλήματα που το απασχολούν ή του προκαλούν δυσφορία, σχετικά με τις διαπροσωπικές του σχέσεις ,τη σχέση με τον εαυτό του ,τον οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο όπως και την επαγγελματική του σταδιοδρομία και τις σπουδές του.

Σύμφωνα με την Βρετανική Εταιρεία Συμβουλευτικής (British Association for Counseling) «το πρόσωπο που κατέχει συστηματικά ή περιστασιακά τον ρόλο του συμβούλου, προσφέρει ή συμφωνεί να προσφέρει τον χρόνο του ,την προσοχή του και τον σεβασμό του σε άλλο πρόσωπο που έχει προσωρινά τον ρόλο του πελάτη.»

Το έργο της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στο άτομο την ευκαιρία να εξερευνήσει να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει δρόμους ζωής με τρόπους περισσότερο επινοητικούς και προς την ατομική του ευεξία.

Ο Σύμβουλος δε «δίνει συμβουλές» άλλα λειτουργεί περισσότερο υποστηρικτικά και βοηθητικά ,καθοδηγώντας με έμμεσο τρόπο και με άνευ όρων αποδοχή .Ωστόσο μπορεί να έχει τη γνώμη του και να την διατυπώνει ,όμως το ίδιο το άτομο πρωταγωνιστεί.

Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας δεν χρειάζεται να είναι ψυχολόγος είναι όμως σημαντικό σύμφωνα με τον Βρετανικό Φορέα Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας BACP να έχει ολοκληρώσει σπουδές στον κλάδο της Συμβουλευτικής.

 

Σκοποί της Συμβουλευτικής είναι:

- H επίλυση προβλημάτων

- Η αυτογνωσία

- Η ψυχοεκπαίδευση και πληροφόρηση

- Η παρακολούθηση, παρέμβαση

- Η ψυχολογική υποστήριξη

- Η διευκόλυνση ανάπτυξη υγιών σχέσεων

- Η αυτοπραγμάτωση

- Η διαχείριση του άγχους

- Η σωστή επικοινωνία

- Η προσαρμογή

- Διαφώτιση,Ενόραση

- Αυτοαποδοχή

- Γνωστική αλλαγή

- Ενδυνάμωση

Τι είναι η Συνθετική Συμβουλευτική      

 

Η θεωρητική και πρακτική μου εκπαίδευση είναι πάνω στην κατεύθυνση της Συνθετικής Συμβουλευτικής.

Η Συνθετική Συμβουλευτική υιοθετεί ως βασική αφετηρία τη φιλοσοφική θέση ότι δεν μπορεί να υπάρχει μία και μόνη αλήθεια. Γι’ αυτό και δεν υιοθετεί απόλυτα τη θεωρία μιας μόνο σχολής.

Το συνθετικό μοντέλο πάνω στο οποίο έχω εκπαιδευτεί περιλαμβάνει τρεις κυρίως ψυχοθεραπευτικές θεωρίες και αυτές είναι : Ψυχοδυναμική ,την Προσωποκεντρική (PCT) και Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία (CBT) και στη Θετική Ψυχολογία

Ψυχοδυναμική

Η Ψυχοδυναμική είναι μία προσέγγιση που δίνει έμφαση στην συστηματική μελέτη των ψυχολογικών δυνάμεων που κρύβονται πίσω από την ανθρώπινη συμπεριφορά , τα συναισθήματα και πώς μπορεί να σχετίζονται με την πρώιμη εμπειρία της παιδικής μας ηλικίας. Δηλώνει ότι η συμπεριφορά είναι προϊόν των βασικών συγκρούσεων των οποίων οι άνθρωποι έχουν ελάχιστη επίγνωση. Ασχολείται ιδιαίτερα για τις δυναμικές σχέσεις ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο. Η κύρια εστίαση είναι να αποκαλυφθεί το ασυνείδητο περιεχόμενο της ψυχής του ατόμου ώστε να ανακουφιστεί η ψυχική ένταση. Οι στόχοι της ψυχοδυναμικής είναι να ενισχύσει την αυτογνωσία του ατόμου και να ενισχύσει την κατανόηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων του πελάτη σε σχέση με τις προηγούμενες εμπειρίες του ,ειδικά τις εμπειρίες του ως παιδί (Haggerty,2016).

 

Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)

Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (ΓΣΘ, αγγλικά: cognitive behavioral therapy, CBT), γνωστή και ως γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, είναι μια ψυχοκοινωνική παρέμβαση που είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική που βασίζεται σε τεκμηριώσεις για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Με γνώμονα την εμπειρική έρευνα, η ΓΣΘ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών αντιμετώπισης που στοχεύουν στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων και στην αλλαγή των προβληματικών μορφών των γνωστικών προσεγγίσεων (π.χ. σκέψεις, πεποιθήσεις και διαθέσεις), συμπεριφορές και συναισθηματική ρύθμιση. Αρχικά σχεδιάστηκε για να θεραπεύει την κατάθλιψη και τώρα χρησιμοποιείται για πολλές καταστάσεις ψυχικής υγείας.

Το πλαίσιο της θεραπείας, η εστίαση τοποθετείται στον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται ένα γεγονός και πώς το αξιολογεί, και όχι τόσο στο γεγονός το ίδιο. Οι γνωστικές διεργασίες που συμβαίνουν αυτόματα κατά την διάρκεια της αξιολόγησης είναι ο στόχος στη διάρκεια της θεραπείας. Μία προβληματική αξιολόγηση ενός συμβάντος μπορεί να οδηγήσει στην διαμόρφωση λανθασμένης πεποίθησης με αποτέλεσμα μία διαφορετική συμπεριφορά του ατόμου προς το συμβάν αυτό απ' ότι θα είχε αν το αξιολογούσε διαφορετικά.

 

Προσωποκεντρική ή Πελατοκεντρική

Ολοκληρωμένος άνθρωπος: ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι όλο και περισσότερο οι δυνατότητές του". -Καρλ Ρότζερς (Carl Rogers)

Με τον όρο ανθρωπιστική ψυχολογία εννοείται ένα είδος  ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης που εισήχθη απ' τον Kαρλ Ρότζερς (1902-1987).Σε θεραπευτικό επίπεδο, βασικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης είναι η μη παρεμβατική/κατευθυντική θεραπεία καθώς και η θεραπεία επικεντρωμένη στον πελάτη. Για το λόγο αυτό η θεραπεία αυτή ονομάζεται και προσωποκεντρική (ή πελατοκεντρική).

Η προσωποκεντρική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δόμηση του εαυτού. Σύμφωνα μ ‘αυτή, μάλιστα, η ψυχοπαθολογία οφείλεται στη σύγκρουση του ιδεατού εαυτού με τις εμπειρίες της καθημερινότητας. Επίσης, σ'ό,τι αφορά τη θεραπευτική διαδικασία, βασικότερο στοιχείο θεωρείται η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η σχέση αυτή πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα, αμοιβαία εμπιστοσύνη και άνευ όρων αποδοχή του πελάτη απ' τον θεραπευτή του.

Η βασική κατεύθυνση του ανθρώπου κατά τον Carl Rogers, είναι η αυτοπραγμάτωση. Ο άνθρωπος δηλαδή μεταβαλλόμενος συνεχώς και βελτιώνοντας τον εαυτό του, επιθυμεί να φτάσει στο καλύτερο δυνατό σημείο που μπορεί. Αυτή είναι και η κινητήριος δύναμη που σπρώχνει τον άνθρωπο στην αλλαγή και στην βελτίωση. Με τον όρο αυτοπραγμάτωση, ο Αμερικανός ψυχολόγος εννοούσε την την πλήρη ανάπτυξη και έκφραση όλων των ικανοτήτων που κατέχει κάποιος από την φύση του.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης ότι ο Carl Rogers, είχε μία αυθεντική στάση αγάπης και αποδοχής απέναντι στους θεραπευόμενους του, πράγμα το οποίο τον χαρακτηρίζει ως έναν αληθινό πατέρα της ψυχολογίας. Ήταν πράγματι οπαδός της άνευ όρων αποδοχής του ανθρώπου, χαρακτηριστικό το οποίο συνέβαλλε σημαντικά στην διάπλαση αυτής της προσέγγισης που ονομάζεται προσωποκεντρική. Ακόμη, ο σεβασμός που είχε για το πρόσωπο και η κατανόηση θέτουν στο κέντρο της θεραπευτικής διαδικασίας τον θεραπευόμενο ως πρόσωπο ύψιστης σημασίας. Για τους λόγους αυτούς εξάλλου, η προσέγγιση αυτή ονομάστηκε "προσωποκεντρική".

 

Θετική Ψυχολογία

“Η θεραπεία δεν έχει να κάνει μόνο με το να διορθώσουμε ό,τι είναι χαλασμένο, αλλά και με το να καλλιεργήσουμε το καλύτερο που έχουμε μέσα μας”.  Martin Seligman. Η θετική ψυχολογία έχει ως στόχο να συνοδεύει τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν ποιες είναι οι ιδιότητες και τα δυνατά τους σημεία. Η Θετική ψυχολογία είναι ένας καινούριος και δυναμικός κλάδος της ψυχολογίας (ίδρυση 1998) που ασχολείται με την ευδαιμονία του ανθρώπου, την ευτυχία, την ανάλυση των θετικών συναισθημάτων και την επίδραση τους σε κάθε τομέα στη ζωή του ατόμου. Η βιβλιογραφική αναζήτηση των θετικών στοιχείων στηρίχτηκε στους τομείς ανάπτυξης της ψυχιατρικής, της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας. Η Wikipedia δίνει ως ορισμό της θετικής ψυχολογίας την επιστημονική μελέτη της “καλής ζωής” ή τις θετικές πλευρές της ανθρώπινων εμπειριών που κάνουν τη ζωή να αξίζει. Η αρχή της Θετικής Ψυχολογίας εστιάζει και στην ατομική αλλά και την κοινωνική ευδαιμονία.

 

Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (ΕΑΙP) (www.eaip.eu), η συνθετική ψυχοθεραπεία εφαρμόζει, πρωταρχικά, μια ιδιαίτερη πρακτική, με έμφαση στην ενιαία προσέγγιση των ατόμων. Κατά συνέπεια, το επίκεντρό της βρίσκεται στην κατάλληλη και αποτελεσματική ανταπόκριση προς το άτομο σε συναισθηματικό, πνευματικό, γνωστικό, συμπεριφοριστικό και σωματικό επίπεδο.

 

Πηγή : Wikipedia,EAIP

bottom of page