Αναζήτηση
  • fullcup

Υπάρχουν αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της Τεχνικής Bowen;

Συχνά ρωτάτε αν υπάρχουν έρευνες που να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του Bowtech σε διάφορες παθήσεις. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με κάποιες από τις ερευνητικές μελέτες, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στο διαδίκτυο.BOWTECH RESEARCH PROJECT

ASSESSMENT FOR PROFESSIONAL SKILLS.


Bowen Therapy Relief for Chronic and Acute Pain, and Speeds Recovery from Injuries


Bowen for patients who have Joint Hypermobility Syndrome

(Isobel Knight MSc. Dip. BTAA.)


Understanding the Bowen Technique


A pilot study to evaluate the effectiveness of Bowen Technique in the management of clients with frozen shoulder

(B. Carter Clinical Nursing Practice Research Unit, University of Central Lancashire, Preston, UK)


Improved motor function with Bowen therapy for rehabilitation in chronic stroke

(Bruce Duncan MBChB, MSc, MRCGP, FAFPHM, FNZCPHM;1 Patrick McHugh BMS, MBChB, FAMPA;1 Frank Houghton PhD, MPHe, MSc, MA, CGeog;2 Craig Wilson MD, MPH, FACPM, FNZCPHM, MRNZCGP1)


THE EFFECTIVENESS OF BOWEN TECHNIQUE AS AN ADJUNCT TO CONVENTIONAL PHYSIOTHERAPY ON PAIN AND FUNCTIONAL OUTCOMES IN SUBJECT WITH ACUTE TRAPEZITIS – A PILOT STUDY

(Peeyoosha Nitsure, Neha Kothari)


Bowen Technique for patients with low back pain

(Ewelina Kopczyńskaa , Roksana Malakb , Anna Kostiukowc , Włodzimierz Samborskid)


Short term relief of multisite chronicpain with Bowen Therapy:

A double-blind, randomized controlled trial

(Kiho Lee, Gwyn N. Lewis)


Πηγή: Σωματείο Bowtech Ελλάδας


3 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων